Het sociaal zekerheidsrecht gaat over de inkomensvoorziening in geval van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

De materie is complex. Het gaat om een heel aantal verschillende uitkeringen en regelingen, bijvoorbeeld op grond van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering), de WW (Werkloosheidswet), de ZW (Ziektewet), de Participatiewet (bijstand) en de Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten).

Monique weet de weg in dit web van wetten en aanverwante regelgeving. Dat is belangrijk, want de belangen zijn groot. Net zo belangrijk is het, dat je op tijd bij haar aanklopt. Dan is het hopelijk nog mogelijk om met de uitkerende instantie in overleg te gaan of, als het nodig is, ertegen op te treden. Dan hebben we het over het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), de SVB (Sociale Verzekeringsbank) en de gemeente. Monique heeft ervaring in alle verschillende procedures, Tina legt zich vooral toe op zaken op het gebied van de Participatiewet.

Monique:

"Vaak gaat het goed met een uitkering, maar soms gaat het mis. Dan is het ontzettend belangrijk dat alle onderdelen uit de toekenningsbeschikking juist zijn. Check deze altijd! Als het dagloon niet klopt, of de termijn van de uitkering, dan gaan we dat rechtzetten. Bezwaar en beroep tegen een Wajong uitkering, tegen een WIA- of WW-beslissing, het is voor mij altijd weer een uitdaging."

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier