Er zijn situaties waarin bedrijven of personen de openstaande schulden niet meer kunnen betalen. Uiteindelijk kan het komen tot een surseance van betaling, een faillissement of een WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Sybe, Wim en Petralijn zijn de advocaten die kunnen helpen bij problemen die hiermee te maken hebben. Wil je zelf een faillissement aanvragen, wil je verweer voeren tegen een faillissementsverzoek, wil je bij financiële moeilijkheden weten wat de opties en de consequenties zijn (bijvoorbeeld reorganisatie, akkoord, surseance), wil je in hoger beroep tegen beslissingen van de rechtbank inzake een faillissement of WSNP, die kennis en ervaring hebben we. We treden regelmatig op als curator in een faillissement, dus we weten wat er gebeurt of kan gebeuren na de klap.

Sybe en Wim zijn aangesloten bij de specialistenvereniging Insolad (Vereniging van Insolventierecht Advocaten).

Petralijn:

"Het is sneu als iemand al een poos probeert om schulden te saneren en het lukt niet. De WSNP is dan een uitkomst. Maar daar kom je niet zomaar voor in aanmerking. En op de zitting bij de rechtbank gaan er ook wel dingen mis. Je hebt niet alle informatie paraat, of je komt er niet goed uit als er ingewikkelde vragen worden gesteld. De rechtbank kan het verzoek om toepassing van de WSNP dan afwijzen. Het is gaaf om cliënten te helpen in het hoger beroep. We kunnen de zaken dan goed voor het voetlicht brengen en dat heeft vaak succes."

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier