Actueel - Arbeidsrecht

Wijzigingen Wet op het Minimumloon en minimum vakantiebijslag

leeftijdsverhoging

 • De wet op het minimumloon verandert. Met ingang van 1 juli 2017 wordt de leeftijd voor het recht op minimum (volwassen)loon verlaagt naar 22 jaar.
 • De minimumjeugdlonen voor 18 tot en met 21 jarigen gaan omhoog.
 • Er komt een nieuwe tabel waarin de bedragen per 1 juli 2017 worden opgenomen.

Twee jaar later gaat de leeftijd voor het minimumloon naar 21 jaar.

bbl

Er komt een apart minimumloon voor werknemers die de beroepsbegeleidende leerweg volgen.

Er zijn nog meer wijzigingen. Ze zullen op verschillende tijdstippen worden ingevoerd.

compensatie

Er komt een compensatie voor de extra kosten van werkgevers via de Wet tegemoetkoming loondomein in de vorm van een ‘tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon’. De tegemoetkoming wordt, bij een correcte opgave van de loonbelasting, automatisch uitbetaald.

en verder

 • vergoeding voor overwerk valt onder het begrip ‘loon’;
 • meerwerk is voortaan werk boven de normale arbeidsduur in één betaalperiode;
 • het minimumloon geldt ook voor meerwerk;
 • meerwerk moet giraal betaald worden of gecompenseerd worden in (betaalde) vrije tijd;
 • compensatie van meerwerk met vrije tijd kan alleen wanneer dat in de toepasselijke cao is afgesproken;
 • compensatie van meerwerk door vrije tijd moet schriftelijk zijn overeen gekomen;
 • compensatie door vrije tijd moet uiterlijk voor 1 juli van het volgende kalenderjaar, of bij het einde van de arbeidsovereenkomst plaats vinden;
 • bij beloning die afhankelijk is van het resultaat van de arbeid is sprake van stukloon
 • het wettelijk minimumloon bij stukloon geldt voortaan voor de “daadwerkelijk bestede arbeidstijd*;
 • van de daadwerkelijk bestede tijd moet een registratie worden bijgehouden;
 • de boetebepaling wordt uitgebreid en is van toepassing op de registratieplicht van meerwerk en stukloon
< Terug naar Arbeidsrecht, ambtenarenrecht en onderwijsrecht

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier