Actueel - Arbeidsrecht

Tijdelijke krachten - vergeet niet het einde van de overeenkomst aan te zeggen.

Een werknemer had zijn werkgever per fax gemeld dat zijn tijdelijk contract eindigde. Hij wilde niet verder met deze werkgever. Daarna start hij een loonvorderingsprocedure en vordert ook een maand loon omdat de werkgever verzuimd had hem tijdig het einde van de arbeidsovereenkomst aan te zeggen. Een rechter in Maastricht wijst de vordering toe. Het verweer van de werkgever - de werknemer had immers zelf al schriftelijk gemeld dat hij het contract niet wilde voortzetten? - baat de werkgever niet.

De aanzegplicht geldt ook als de werknemer zelf - schriftelijk - laat weten dat hij geen verlenging van het tijdelijk contract wil.

Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet een werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen.
Als de arbeidsovereenkomst voor meer dan zes maanden is aangegaan:

  • moet de werkgever uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt de werknemer schriftelijk berichten;
  • of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet, en
  • welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de voortgezette arbeidsovereenkomst als de arbeidsovereenkomst voortduurt.

Gaat de werknemer na de einddatum gewoon aan het werk en stuurt de werkgever deze niet naar huis, dan is van rechtswege een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de zelfde tijd ontstaan.

Als een werkgever zich niet aan de aanzegplicht houdt, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van maximaal één maandloon.
Deze vergoeding wordt berekend door:

  • het bruto uurloon te vermenigvuldigen met het overeengekomen arbeidsuren per maand;
  • het bruto uurloon te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand;
  • bij provisie of een andere resultaatsbeloning neemt u het gemiddelde loon in de voorafgaande (12) maanden.
< Terug naar Arbeidsrecht, ambtenarenrecht en onderwijsrecht

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier