• Je hebt je salaris niet gekregen, en nu?
  • Je moet een vaststellingsovereenkomst opstellen bij het ontslag van je werknemer, wat moet daarin?
  • Je wordt ontslagen, maar dat kan toch zomaar niet?
  • Je wilt dat je zieke werknemer reïntegreert, maar wat moet jij doen?
  • Je bent gedagvaard, want er was een concurrentiebeding?

Wim en Naomi zijn onze specialisten arbeidsrecht. Zij weten de antwoorden op al deze vragen en nog veel meer. Wim en Naomi adviseren, onderhandelen en procederen in arbeidszaken voor zowel werknemers als werkgevers.

In het ambtenarenrecht gaat het niet om werknemers en werkgevers, maar om ambtenaren en het zogenaamde ‘bevoegd gezag'. Er zijn vaak meerdere regels en besluiten die van toepassing zijn op de arbeidsverhouding. Het bevoegd gezag neemt besluiten over de arbeidsverhouding. Als je het er niet mee eens bent, dan zal een bestuursrechtelijke procedure gevolgd moeten worden. Of het nu gaat om een zienswijze, een bezwaar of een beroep, Wim vindt het een uitdaging om daarin het standpunt van de ambtenaar te verdedigen.  

In het onderwijsrecht spelen weer andere aspecten een rol. De verhoudingen kunnen complex zijn, omdat je te maken hebt met leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en overheid. En het belang van de vrijheid van onderwijs kan ook meespelen.

:

"Het is heel vervelend als het loon te laat of helemaal niet betaald wordt. Maar het komt regelmatig voor. Soms lukt het me om in overleg de zaak te regelen, soms is één briefje genoeg om betaling af te dwingen, en soms moet er geprocedeerd worden. Meestal kies ik dan voor de snelle route, een kort geding dus."

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier