Rechtsgebieden

Bij RAAD advocaten Zwolle en Kampen zijn we gespecialiseerd in arbeidsrecht (en ook ambtenarenrecht en onderwijsrecht), erfrecht, familierecht en mediation, insolventierecht,  jeugdstrafrecht, ondernemingsrecht, psychiatrisch patiëntenrecht, sociaal zekerheidsrecht,  strafrecht en verbintenissenrecht.

 • Je hebt je salaris niet gekregen, en nu?
 • Je moet een vaststellingsovereenkomst opstellen bij het ontslag van je werknemer, wat moet daarin?
 • Je wordt ontslagen, maar dat kan toch zomaar niet?
 • Je wilt dat je zieke werknemer reïntegreert, maar wat moet jij doen?
 • Je bent gedagvaard, want er was een concurrentiebeding?

Sybe en Robert hebben verstand van erfrecht. Wat gebeurt er met bezittingen en schulden van een overledene.

 • Je gaat scheiden, maar …
  … hoe ga je om met de kinderen?
  … wat wordt het financiële plaatje (kinderalimentatie, partneralimentatie)?
  … wie blijft er in de woning?
  … hoe ga je de huwelijkse voorwaarden afwikkelen?
  … wat komt er terecht van je pensioenvoorziening?
 • Je hebt samengewoond, en nu komen jullie er samen niet meer uit.
 • Je gaat minder verdienen, kan de alimentatie omlaag?
 • Je wilt stoppen met de alimentatie, want de kinderen zijn nu meerderjarig.
 • Je hebt samen met de andere ouder het gezag, maar het lukt niet om dingen te regelen.
 • Je wilt niet dat je kinderen onder toezicht worden gesteld.
 • Je bent het niet eens met de gezinsvoogd.

Er zijn situaties waarin bedrijven of personen de openstaande schulden niet meer kunnen betalen. Uiteindelijk kan het komen tot een surseance van betaling, een faillissement of een WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen).

 • Je hebt een uitnodiging gekregen om op het politiebureau te komen en je wil weten hoe dat gaat.
 • Je bent bang dat je binnenkort wordt aangehouden, dus wat moet je doen.
 • Je moet op gesprek komen bij de officier van justitie.
 • Je denkt dat je een transactievoorstel maar moet accepteren, omdat je anders een strafblad krijgt.

Ondernemers hebben op veel verschillende rechtsterreinen behoefte aan advies en bijstand. Denk daarbij aan arbeidsrecht, verbintenissenrecht (overeenkomsten met andere partijen), incasso's, huurrecht of bijvoorbeeld het opstellen van algemene voorwaarden.

Het sociaal zekerheidsrecht gaat over de inkomensvoorziening in geval van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Je moet voorkomen voor een strafbaar feit.
Je hebt je huis verhuurd, zit er een hennepkwekerij in en je wordt aangehouden.
Je hebt je niet aan de rijtijden gehouden, je vrachtwagen was te zwaar beladen, je reed te hard, je bent met alcohol op gaan rijden, je rijbewijs is ingevorderd.
Je hebt een boete gekregen voor een milieuovertreding en je bent het er niet mee eens.
Je hebt een bijstandsuitkering en je wordt verdacht van fraude.
Je bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 23 en misschien is het jeugdstrafrecht op jou van toepassing.
Je denkt dat je een strafbeschikking of een transactievoorstel maar moet accepteren, omdat je anders een strafblad krijgt.
Je hebt aangifte gedaan, maar de dader wordt niet vervolgd.

Petralijn en Tina zijn de strafrechtadvocaten van RAAD advocaten Zwolle en weten wat te doen in al deze situaties. Ze staan particulieren en ondernemers bij vanaf de aanhouding tot aan het einde van het traject. Ze informeren je, adviseren je, bereiden je voor, en bepleiten je zaak.

Het verbintenissenrecht gaat over overeenkomsten die tussen personen en/of bedrijven zijn gesloten of worden gesloten.

Sybe is ervaren in het oplossen van geschillen die ontstaan over overeenkomsten, omdat bijvoorbeeld één van de partijen niet doet wat afgesproken is. En hij helpt ook bij het opstellen van duidelijke overeenkomsten, om zoveel mogelijk te voorkomen dat je later problemen krijgt.

Subcategorieën

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier