Ervaringen

Robert Broeksema heeft mijn zaak behandeld. Er zijn veel vrouwelijke familierechtadvocaten en ik heb bewust gekozen voor een man. En daar ben ik blij mee.

Ik had al enige tijd geen contact meer gehad met ons kind vanwege een vervelende scheiding. Aangezien ik zelf niet wist hoe ik dit aan moest pakken, heeft Robert mij geholpen om zo snel mogelijk om de tafel te gaan zitten om dit te bespreken met beide partijen en hun advocaten. Ondanks de grote hectiek waar ik in zat, bleef hij rustig, en dat verwacht ik ook van mijn advocaat.

Het viergesprek dat we hadden, was heel intensief, maar Robert gaf de voorzet en nam eigenlijk beide partijen bij de hand om mijn doel te bereiken: contact met ons kind. Dat deed hij onder meer door tijdens het gesprek ook mee te denken met wat acceptabel zou zijn voor de tegenpartij. En zo kom je tot een oplossing.

Voor mij was het natuurlijk belangrijk dat Robert heel helder is over de juridische kant. Hij gaf mij duidelijk aan waar ik recht op had en hij gaf mij daardoor ook perspectief. Waar sta je juridisch en wat is praktisch, dat wil je weten. Uiteindelijk gaat het erom dat ons kind niet onnodig de dupe wordt van ons meningsverschil.

Bij deze nogmaals mijn hartelijke dank voor iets wat onbetaalbaar is, herstel in de relatie met ons kind.

Er zijn veel vooroordelen over advocaten en ook over advocaten die zaken doen op toevoeging. Bijvoorbeeld dat ze eigenlijk geen tijd voor je hebben, dat ze je nooit terugbellen, dat ze zich niet goed verdiepen in je zaak ... Bij u (mr Hellinga) heb ik juist het tegenovergestelde ervaren. U bent snel met reageren, snel met dingen doorsturen en u laat de zaken niet op hun beloop. Ook de vervanging op jullie kantoor is goed en wordt snel geregeld.

In mijn zaak was het voor mij belangrijk dat iedere keer opnieuw de druk weg viel. Dat kwam niet doordat u zei dat u voor mij de hele zaak prima zou gaan oplossen. Dat zei u namelijk niet. U hebt nooit valse verwachtingen gewekt. U gaf duidelijk aan: dit kunnen we doen en dat kunnen we niet doen. En ik wist precies hoe de zaken ervoor stonden. U stond naast me, rustig en ook met humor, want soms is het goed om de dingen een beetje te relativeren.

Bij de zitting straalde u rust uit. Dat was al toen u aan kwam in de hal voor de zittingszaal. U was kalm, gaf nog een paar duidelijke instructies, maakte nog een luchtige opmerking, en ik voelde de spanning wegvloeien. Er was iemand met mij meegekomen die de zitting vanaf de publieke tribune volgde, en zij vertelde mij later dat zij letterlijk kon zien hoe de rust en het respect waarmee u optrad, een positief effect had op mij en op de zaak.

Ik vind dat ik veel geluk heb gehad met u als advocaat. Ik heb mij enorm gesteund gevoeld met u aan mijn zijde. Nu heb ik van dichtbij kunnen zien hoe het moet en ik mag alleen maar hopen dat ik mijn toga straks met net zoveel flair draag als u.

"We hebben professionele juridische begeleiding gevonden bij RAAD advocaten. Onze advocaat is mr. S.J. de Vries. We vinden hem open en positief. In de gesprekken die we met hem voeren over allerlei juridische zaken met betrekking tot onze bedrijfsvoering, vindt er altijd een plezierige en constructieve wisselwerking plaats. Hij geeft ons niet het gevoel dat hij overal boven staat. Hij staat naast ons. Een echte partner in business!

Tegelijkertijd neemt hij ons als vanzelf mee in zijn lijn van denken. Hij brengt zijn mening zo goed voor het voetlicht, dat het overtuigt. Dat hij overtuigend overkomt, dat merken wij zelf, maar dat merken ook anderen met wie we – samen met onze advocaat – om de tafel zitten. Dat komt ook omdat hij de tijd neemt om zijn standpunt uit te leggen. Daar komt dan ook veel kennis en ervaring bij kijken, en dat geeft vertrouwen.

We moeten in ons bedrijf soms keuzes maken. Dat zijn onze keuzes, maar we hebben veel baat bij de adviezen van onze advocaat. Hij zal er ook niet omheen draaien als er negatieve kanten zitten aan de keuzes die we hebben gemaakt of moeten maken. Kortom, hij geeft ons duidelijk aan wat onze juridische mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

We bevelen daarom RAAD advocaten en onze advocaat van harte aan.

http://www.logtmeijer.com

  

Soms heb je in je leven rechtsbijstand nodig omdat er een geschil is ontstaan wat je zelf niet meer op kunt lossen.

Het eerste contact met Raad advocaten was telefonisch. Ik vond het eigenlijk wel eng. Een advocaat inschakelen is geen dagelijkse kost voor mij, maar toen een rustige en vriendelijke stem de telefoon opnam was dit gevoel al snel verdwenen.

Het geschil wat ik had hield mij behoorlijk in de greep en beheerste op dat moment ook wel mijn leven. Bij de advocaat heb ik mijn verhaal gedaan. Veel heb ik haar verteld. Omdat m'n hoofd vol zat ging het verhaal van de hak op de tak, maar zij luisterde heel goed en kon er wel volgorde in aanbrengen. Daarna viel er een pak van m'n hart. Zij begreep mij, zij ging voor mijn belangen opkomen, ik kon het loslaten. Dat bleef zo toen een andere advocaat van hetzelfde kantoor het dossier overnam. Ik trof dezelfde hartelijkheid, gedrevenheid en passie.

De dag van de zitting was aangebroken. Voor die tijd had de advocaat met mij de stukken en het plan van aanpak nog eens doorgenomen. Het voelde goed en voorbereid. In de rechtszaal werd ik bijgestaan door een vrouw die van haar roeping haar werk had gemaakt. Zeer gedreven, zeer goed voorbereid en ze gaf krachtig weerwoord. Ik was trots. Trots op het feit dat ik bijgestaan werd door deze advocaat.

De ervaring is dat het belangrijk is om met een advocaat in zee te gaan waarbij je het gevoel hebt dat ze er voor jou zijn. Deze advocaten heb ik gevonden bij RAAD advocaten.

Ik heb een heel aantal kantoren in Zwolle opgebeld, op zoek naar een familierechtadvocaat voor mijn scheiding. Ik kreeg vaak een advocaat aan de telefoon die ik niet prettig vond overkomen. Toen ik u belde, viel het me gelijk op dat u gewoon deed en duidelijk was. En wat ik ook wel belangrijk vond: jullie secretaresse is ook iemand met wie je normaal kunt praten. Als ik mijn advocaat bel, dan vind ik het niet fijn als ik eerst langs een secretaresse moet die uit de hoogte doet. Deze referentie wil ik wel bij jullie op de site zetten, want ik weet zeker dat dit ook belangrijk is voor andere mensen die op zoek zijn naar een advocaat.

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier