Corona informatie werkgevers

TNOW: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid

 • Deze maatregel voorziet in een financiële tegemoetkoming bij omzetvermindering.
 • De tegemoetkoming bedraagt een percentage van de loonsom, afhankelijk van de omvang van het omzetverlies.
 • De maatregel heeft tot doel ontslag van werknemers te voorkomen.
 • De maatregel is bedoeld voor bedrijven die vanaf 1 maart 2020 een omzetdaling van minstens 20% verwachten;
 • Een (voorschot op de) tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij UWV.
 • Informatie is onder andere te vinden op: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx
 • Flexwerkers, uitzendkrachten, payroll medewerkers, oproepkrachten tellen mee, wanneer een verplichting tot loondoorbetaling bestaat.
 • Uitzendwerkgevers kunnen ook gebruik maken van de regeling voor de loonkosten van mensen die nog in dienst zijn.
 • De uitzendwerkgever een overeenkomst voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden als de uitzending op grond van het uitzendbeding geëindigd is.
 • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen wordt niet toegestaan tijdens gebruikmaking van de regeling.

GO Garantie Ondernemingsfinanciering

 • Dit is een bestaande regeling, waarvan het subsidieplafond wordt verhoogd.
 • De overheid biedt 50% staatsgarantie op leningen voor (middel) grote Ondernemingen.
 • De lening bedraagt minimaal € 1.5 miljoen, en maximaal € 150 miljoen
 • De regeling kent een subsidieplafond van € 400 miljoen.
 • In verband met de crises wordt het plafond verhoogd naar € 150 miljoen.
 • De regeling wordt uitgevoerd door de RVO

Meer informatie vindt u op:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go

BMKB Borgstelling MKB Kredieten

 • Dit is eveneens een bestaande regeling.
 • De overheid biedt een borgstelling op krediet aan mkb ondernemers en startende ondernemers.
 • De borgstelling bedraagt 50% van het krediet, de overheid staat voor 90% daarvan borg.
 • In verband met de Corona crises wordt de borgstelling verhoogd naar 75% van het krediet.
 • De verruiming biedt ondernemers met liquiditeitsproblemen de omvang van een rekeningcourant krediet te vergroten.

De regeling wordt uitgevoerd door geaccrediteerde financiers:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier

TOGS Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen sectoren

 • De regeling voorziet in een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,= .
 • Deze regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven die als gevolg van de maatregelen extra getroffen worden.
 • Bedrijven die moeten sluiten, afhankelijk zijn van groepsevenementen, sport of recreatie.
 • Een lijst van de sectoren vindt u hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
 • De onderneming verwacht van 16 maart t/m 15 juni 2020 een omzetverlies van € 4.000,= .
 • De vaste lasten bedragen in de periode 16 maart t/m 15 juni 2020 minimaal € 4.000,=.
 • De onderneming is geen overheidsbedrijf.

Twijfelt u of uw bedrijf voldoende levensvatbaar is, wilt u advies of sparren over de maatregelen, neemt u dan contact met ons op, wij denken graag met u mee en zoeken creatieve oplossingen.

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier