Aanpak

Het begin

Het begint allemaal met een telefoontje of mailtje naar ons kantoor. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek (in overleg kan dat ook 's avonds) en we bespreken je probleem en de mogelijke oplossingen. Als we denken dat die er niet zijn, dan zeggen we dat ook gewoon. In het intakegesprek van een mediation bespreken we wat belangrijk is om de mediation te laten slagen en hoe we het gaan aanpakken.

Het dossier en de geheimhoudingsplicht

Als we je gaan bijstaan, dan komt er een dossier. Daarin slaan we alle mails, brieven, faxen (ja, die bestaan ook nog) en schriftelijke stukken op. Die sturen we ook door, zodat je thuis ook je eigen dossier hebt.

Als we contact met elkaar hebben, dan geven we aan wat de volgende stap zal zijn en daar houden we je ook van op de hoogte. We houden jou op de hoogte, anderen informeren we natuurlijk niet, want we hebben een geheimhoudingsplicht. Die geheimhoudingsplicht geldt voor ons kantoor. Niemand van ons kantoor mag met anderen praten over zaken die door één van onze advocaten worden behandeld. Binnen het kantoor kunnen we wel met elkaar over onze zaken sparren.

Veelzijdig team

Bij RAAD advocaten vormen we met een aantal heel verschillende advocaten en secretaresses een mooi team met korte lijnen. We kennen elkaar goed en we weten precies van elkaar wie waar goed in is. Dus als we voor jouw probleem een andere invalshoek willen hebben, dan lopen we even bij elkaar naar binnen. Zo maken we gebruik van elkaars kennis, ervaring en tactiek en krijg jij het beste resultaat, zonder extra kosten voor het inwinnen van extern advies.

Wel of niet procederen

In mediations hoeven we inhoudelijk niet te procederen. In strafzaken hangt dat af van het Openbaar Ministerie. En in civiele zaken is het soms nodig om te procederen, maar soms hoeft dat helemaal niet. Bijna altijd gaan we eerst kijken of we jouw probleem in onderling overleg kunnen oplossen. Dan treffen we een schikking, en die wordt vastgelegd. Maar we gaan niet oeverloos overleggen. Als het niet lukt om gezamenlijk met de andere partij een oplossing te vinden, dan niet. Dan is er een procedure nodig en gaan we die voeren.

Resultaatgericht

Bij RAAD advocaten hebben we elkaar gevonden in onze resultaatgerichtheid. Die zie je in onze aanpak van jouw probleem, en ook in onze manier van communiceren. Dus geen verspilling van tijd (en geld), maar nuchter, eerlijk en to the point.

Heeft u raad nodig? Stel uw vragen.

Bel: 038 - 423 83 48 of ga naar het contactformulier